WAR TIME
ยังไม่ได้ระบุ
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ . .
EVEN CODE
Gm contact
  09.00 - 24.00
พูดคุยกับทีมงานได้ผ่านระบบ LIVE CHAT
วันทำการ : สามารถติดต่อทีมงานได้ทุกวัน
เวลาทำการ : 9 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน

รายการบอส

Type : notice     Create on :    

หัวสง

แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ม้ามังกรขาว,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,ชุดศึกสวรรค์,หมวกมังกรดำ,รองเท้าศึกมังกรนิล,เกราะซีซาร์,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสะบั้น,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เสื้อคลุมลายเสือ,สุดเงา,หมวกเกราะราชันย์,หมวกราชันย์,หมวกอสุรา,หมวกเกราะมังกร,คัมภีร์ลับแบ่งร่าง,เคล็ดแปรผันปราณ,ตำราเพิ่มปราณ,คัมภีร์ลับตัดจิตพิชิตชัย,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดมังกรไฟไร้ต้าน,เคล็ดหลอมปราณแปรพลัง,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,พัดเบญจรงคมณี,ทวนครอบนภาภูติเทพ,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,คุณธรรมไร้สอง,ธนูอรหันต์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับระเบิดเพลิงพิโรธ,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต
 

งั้นเหลียง 

แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ช้างขาวอินเดีย,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,หมวกวีรบุรุษ,ชุดสมุหนายก,หมวกเขี้ยวมังกร,พลองพรตมังกรพยัคฆ์,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสะบั้น,เวทเพิ่มพลังอาวุธแทง,เสื้อพรตทงเทียนแท้,หมวกเทพยุทธแท้,รองเท้าศึกเทพยุทธแท้,ชุดพิธีว่าราชการเช้า,หมวกขงเบ้งแท้,รองเท้าขงเบ้งแท้,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,ป้ายซือหม่า,พัดเวทโลกมืด,เสื้อคลุมวิหกเพลิง,ม้าชาดม่วง,คัมภีร์ลับระบำเทพสงคราม,เคล็ดกระบี่เทพระยิบ,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว,คัมภีร์ลับเสี้ยวจันทรา,เคล็ดม่านคุ้มกันรักษาชีวิต,เคล็ดจิตทหาร
 

บุญทิว

แป้งทอดเนื้อวัว,ยันต์ม่านคุ้มกัน,ยาฮัวโต๋,ยาเทพเร่งพิเศษ,เหล็กเทวะ,ยอดเหล็ก,ม้าชาดม่วง,เพิ่มโจมตีอาวุธ,เพิ่มป้องกันอาวุธ,เหล็กร้อยหลอม,เหล็กอุกกาบาต,หมวกวีรบุรุษ,ชุดสมุหนายก,ผ้าโพกแพรเรือ,ไม้เท้าปราณหลอมเขา,เพิ่มการโจมตีให้อาวุธขั้นสูง,เพิ่มการป้องกันให้เครื่องป้องกันขั้นสูง,เวทเพิ่มพลังอาวุธสับ,เวทเพิ่มพลังยิงธนู,หมวกมังกรทอง,รองเท้าศึกมังกรทอง,เกราะมังกรดำ,รัดผมทงเทียนแท้,รองเท้าทงเทียนแท้,ไม้เท้าไท่ซ่างเล่าจวิน,เคล็ดเพิ่มแกร่งขบวนพล,เคล็ดเปล่งพลังแท้,เคล็ดโล่ปีศาจหลัวช่า,เคล็ดจิตทหาร,เคล็ดวิชารักษาชีวิตชั้นสูง,เสื้อคลุมวิหกวารี,ม้าชาดม่วง,คัมภีร์ลับปราณกระบี่คลั่ง,เคล็ดแหอัสนี,เคล็ดดาบมารระบำฟ้า,เคล็ดเวทกระบี่วายุ,กระบองปราบมาร,ไม้เท้าปราณภูผาวารี,ธนูอรหันต์,ทวนครอบนภาภูติเทพ,พัดเบญจรงคมณี,กระบี่จักรพรรดิสวรรค์,คัมภีร์ลับโจมตีต่อเนื่อง,คัมภีร์ลับสายรุ้งขาว